دل نوشته

دلنوشته

بــــوسیدن لــــب هایــــت.

دلم می خواهد،،

صورتــت تـــَه ریش داشته باشد

تا من بهـــــانه داشته باشـــــم

برای بــــوسیدن لــــب هایــــت.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ساعت 22:27  توسط زلی جون  |